”Səmimi hislərin carcısısan sən” (Məqalə)

Yazdı ATILLA, 17-04-2015, 10:55, в Publisistika

”Səmimi hislərin carcısısan sən” (Məqalə)


QADINSIZ DÜNYANIN YOXDU QİYMƏTİ

Səmimiyyəti ilə nümunə olmağı bacaran sayğıdəyər dostumuz, istedadlı gənc xanım yazar Şəfa Vəliyeva haqqında düşüncələrim

Həyatı obrazlı şəkildə əks etdirən söz sənəti Ədəbiyyat yarandığı gündən bu günə qədər müxtəlif irqlərə, dinlərə mənsub olan şəxsləri-ədəbi-bədii yaradıcılıqla məğul olan istedadlı yazarları müxtəlif ideya ətrafında birləşdirməyə müyəssər olub. Hətta, dövrlərinin tanınmış şəxsləri, mütəfəkkirləri, alimləri istedadın UCA Allah tərəfindən gəldiyini anlamış, dərk etmiş və bu haqda öz fikirlərini də söyləməyi unutmamışlar. Qədim yunan filosofları bu haqda daha çox fikir söyləməyə müyəssər olmuşlar. Hər dövr üçün söylədiyi dəyərli fikirlərə, aforizmlərə, hikmətli sözlərə görə dünya ölkələri arasında qabaqcıl yer tutan qədim yunan filolosofu Aristotelin “İnsan yalnız öz gücünə inanandan sonra öz istədiyinə nail olur” -fikri, İngilis ədəbiyyatının klassiki hesab edilən Uilyam Şekspirin “İstedadını danma-istedadlılıq əlamətidir”-deyimi, Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin illər öncə qələmindən çıxan “Niyə istedadlı istedadsıza, ya qanan qanmaza hesabat verir?!”-misraları deyilənləri ədəbi fakt kimi təsdiqləyir.
Son zamanlar dövri mətbuat səhifələrində (istər mətbu orqanlarda, istərsə də müxtəlif mədəniyyət və ədəbiyyat yönümlü portallarda) forma və məzmun etibarı ilə bir-birini periodik olaraq tamamlayan şeirləri, məqalələri, hekayələri və müsahibələri ilə diqqətimi çəkən yeni nəsil Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi-istedadlı gənc xanım yazar Şəfa Vəliyeva çağdaş dönəmdə də araşdırmaçıların diqqətindən kənarda qalmalı deyil. Ən sadəsi ona görə ki, gənc xanım yazarın müxtəlif mövzuda ərsəyə gətirdiyi ədəbi-bədii nümunələr, poeziya örnəkləri özünün ifadə etdiyi məzmun və formasına görə müxtəlif üslublarda və janrlarda qələmlərini sınayan yazarlardan köklü surətdə fərqlənir. Nəsr ilə çox maraqlanmasam da, doğrusu, bir neçə il öncə DGTYB başqanı Əkbər Qoşalının mənə oxumaq üçün hədiyyə etdiyi “Bölgələrdən səslər” kitabını (yeri gəlmişkən bu kitab Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyələşdirdiyi “Bölgələrdə yaşayan yaradıcı gənclərlə görüşlər” adlı layihə çərçivəsində 2013-ci ildə “Bilik” Poliqrafiya Mərkəzi tərəfindən 240 səhifə olmaqla 500 tirajla dərc olunub.Layihə rəhbəri Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Azərbüycan üzrə başqanı Əkbər Qoşalı idi) varaqlayanda Şəfa xanımın hekayəsini gördüm. Adı da məzmununda olduğu kimi həm maraqlı, həm də diqqətçəkən idi. “Sevimli küçə süpürən” adlanırdı sayğıdəyər dostumuzun hekayəsi. Oxumaq qərarına gəldim. Oxudum da. Doğrusu, vaxtın necə gəlib keçdiyini heç hiss də etmədim. Əslində, bu mənim üçün ilk oxunan və sevilən hekayə olaraq, yaddaşıma hopdu. Əsərin müəllifini də, özünü də çox sevdim. Lap çoooooox. Sonradan facebook sosial şəbəkəsində arayıb buldum. Şeirlərini, məqalələrini və hekayələrini imkanımız daxilində istedadlı yazarların təbliği ilə məşğul olan portallara göndərdik. Şükürlər olsun ki, göndərməkdə heç yanılmadıq da.Nümunə üçün bir il öncə həyata keçirilən “Gənc qələm sahibləri” müsabiqəsində qalib gəlmiş hekayəsini göstərmək olar. Sonrakı günlərdə isə şeirlərini və hekayələrini shahbulaq.az, gundelik.info, edebiyyat-az.com portallarında dərc etməklə, könül xoşluğu ilə sayğıdəyər dostumuza dəstək olmağa çalışdıq. Etiraf edim ki, gənc xanım yazarın uğuru bununla qurtarmadı. Əksinə, sədası müxtəlif mətbu orqanların redakasiyalarından (xüsusilə “Azad qələm”, “Ədəbiyyat qəzeti”) gəldi, “Bəyaz ölüm” pyesi əsasında, rejissor Çinarə Əlizadənin quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa Gəncə Dövlət Dram Teatrında təqdim edildi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinə, “Gənc Ədiblər Məktəbi”nə üzv qəbul olundu, Gündəlik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının “Nəsr” bölməsi üzrə Baş redaktoru təyin olundu. Çağdaş dönəmdə oxucuların ruhundan xəbər verən əsas faktorlardan birini-Türkiyə türkcəsində yazıların, əsərlərin geniş oxucu kütləsi tərəfindən müsbət qarşılandığını nəzərə alsaq, böyük inam hissi ilə deyə bilərik ki, əgər gənc xanım yazarın həm poeziya, həm də nəsr nümunələri Azərbaycan türkcəsindən Türkiyə türkcəsinə çevirib dərc olunmaq üçün Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində fəaliyyət göstərən müxtəlif mədəniyyət və ədəbiyyat yönümlü mətbu orqanlarda, antologiyalarda, portallarda işıq üzü görərsə, sanarım, sözün yaxşı mənasında böyük rezonans doğura bilər. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin qayda-qanunlarını mükəmməl yiyələnməsi, Ədəbiyyat tariximizdə həmişə aparıcı mövqeyə malik olmuş Bədii üslubun hər üç səviyyədə (fonetik, leksik, qrammatik) göstəriləciləri üçün səciyyəvi olan ən xırda detallara belə həssaslıqla yanaşması, son dərəcə ən mükəmməl bədii əsər ərsəyə gətirməsi istedadından xəbər verən faktorlardan biri kimi səciyyələnməlidir. Sanarım, yazılarının heç birinə ayrı-ayrılıqda şərh verməyə ehtiyac olmadığı üçün öz yazıları ilə oxucuları düşündürməyə vadar edən, hər yeni əsəri ilə könül xoşluğu gətirən, qəlbinin odunda gəzdirdiyi səmimiyyəti-əsl Türk qadınına layiq olan əxlaqi-fəlsəfi fikirləri ilə ruhumuzdan xəbər verməyi bacaran, hər bir kəsə, dilindən, dinindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, eyni doğmalıq hissi ilə yanaşmağı bacarmaq qabiliyyəti və xüsusiyyəti istedadlı gənc xanım yazar, sayğı dəyər dostumuz, qələm yoldaşımız, məsləkdaşımız Şəfa Vəliyeva bir çox spesifik xüsusiyyətləri ilə ən ümdə gedən yazarlardan biri olaraq, bu missiyanı uğurla, Uca Allahın köməyi ilə büdrəmədən həyata keçirməyə müyəssər olur. Bu Ədəbiyyat yolunda yeni yaradıcılıq uğurları və fəaliyyəti diləməyi isə özümə həm qardaşlıq, həm də oxucu borcu bilirəm. Dərin hörmət və ehtiramla,

Kənan AYDINOĞLU
“Hüseyn Arif” Ədəbi Birliyinin üzvü
16 aprel 2015-ci il. Bakı şəhəri

Sərh yazmaq
  1. 26 dekabr 2016 15:48
    Sitat

    Whoever wrote this, you know how to make a good areiclt.