"Ömrün yarı yolunda" kitabı

Yazdı ATILLA, 1-01-2017, 08:00, в Kitablar

"Ömrün yarı yolunda" kitabı


1."Ömürdən bir səhifə", Bakı şəhəri, "Adiloğlu" nəşriyyatı, 2007, 84 səhifə, 150 tiraj
Redaktoru: Sənan SADIQZADƏ, Ön sözün müəllifi: Məhəmməd NƏRİMANOĞLU

2. "Ömrün yarı yolunda", Bakı şəhəri, "MK"nəşriyyatı, 2010, 268 səhifə, 330 tiraj
Redaktoru: Aida BAYRAMQIZI, Korrektoru: Kamran MURQUZOV, Ön sözün müəllifi: Emil KƏRİMZADƏ

Sərh yazmaq