Kənan AYDINOĞLU.”Geniş və zəngin yaradıcılıq yolu keçən şair-dramaturq Süleyman Rüstəm"

Yazdı ATILLA, 1-02-2017, 09:00, Publisistika

Kənan AYDINOĞLU.”Geniş və zəngin yaradıcılıq yolu keçən şair-dramaturq Süleyman Rüstəm"


Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının birinci mərhələsində (1918-1950) yaşayıb, bədii yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan gənc şairlərdən biri Süleyman Rüstəm idi.Erkən yaşlarından yaradıcılığa başalayan və qısa zaman kəsiyində öz yaradıcılıq münifestini elan edən istedadlı şair Süleyman Rüstəm sovet hakimiyyətinin öncədən müəyyən etdiyi siyasətin tələblərinə uyğun olaraq, yaradıcılıq fəaliyyətini uğurla davam etdirmişdir.
“Partbiletim sol cibimdə, ürəyimin başındadı” misrası sovet şairin ən məşhur deyimlərindən biri kimi diqqəti cəlb edir.Geniş və zəngin yaradıcılıq yolu keçən şair-dramaturq Süleyman Rüstəm istər xalq şeiri, istərsə də klassik üslubda bədii yaradıcılıq nümunələri ərsəyə gətirməyə müəssər olmuşdu.Həmyaşıdları kimi, o da Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul olunmuş, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq şairi, SSRİ dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.
XX əsrin 70-ci illərindən etibarən, yaradıcılığında daha çox klassik üslunbda yazdığı şeirlərə, xüsusilə də qəzəllərə təsadüf olunur.Mövzu-ideya, forma-məzmun sənətkarlığı baxıımından yüksək sənətkarlıq nümunələri sayılmağa layiq olan həmin nümunələr qısa zaman ərzində muğam ifaçılarının repertuarında özünə yer tapdı.Şeirlərinin bir qisminə isə bəstəkarlar tərəfindən mahnılar bəstələndi.Dillər əzbərinə çevrilən həmin nəğmələr sonradan karifey sənətkarlarımızın da ifasında mədəniyyət və incəsənətimizin inkişafında özünəməxsus mərhələ kimi xarakterizə olundu.
Hələ keçən əsrin əvvələrində Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm məsələlərindən biri hesab olunan şimal-cənub həsrəti digər həmyaşıdları, xüsusilə Məhəmmədhüseyn Şəhriyar və Bulud Qaraçorlu Səhənd kimi, şair Süleyman Rüstəmin də zəngin yaradıcılığından yan keçməmişdi.O taylı, bu taylı Azərbaycan həsrəti ilə yaşayan sevimli şairimiz bu ağrıya, bu acıya dözə bilməmiş, qəlbinin dərinliyindəki ən saf və səmimi duyğuları nəzmə çəkməyə müəssər olmuşdu.Bu baxımdan “Təbrizim”, “Təbrizli Analar” şeirləri xüsusilə seçilir:

Mən təbrizli analara bələdəm,
Fəxrimdir bu əziz, qoçaq analar.
Körpəsinin beşiyinin başında,
Sübhə qədər qalar oyaq analar.

Gənclik illərindən etibarən, xalqın adət-ənənəsini dərindən öyrənməyə başlaması, daha çox xalq şeirinə meyl göstərməsi, böyüyüb, boya-başa çatdığı və vurğunu olduğu doğma yurdumuz Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərini vəsf etməkdən doymaması deyilənlərə əyani sübutdur.“Gəlsin” rədifli şeirini misal göstərmək olar:

Vətənimin seyrinə çağırıram elləri,
Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin!

Xalq şairi Süleyman Rüstəmin geniş və zəngin yaradıcılıq fəaliyyəti SSR Rəhbərliyinin daim diqqətində olmuş, nəticədə Sovet ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərə görə müxtəlif fəxri adlara layiq görülmüşdü.Anadan olmasının 100 və 110 illik yubleyləri dövlətimizin başçısı Prezident cənab İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq, republikanın müxtəlif rayon və şəhərlərində dövlət səviyyəsində qeyd olunmuşdu, əsərləri kütləvi tirajla işıq üzü görmüşdü.Nəfis tərtibatla işıq üzü görən həmin kitablar respublikanın orta və ali təhsil müəssələrinin kitabxanalarına hədiyyə edilmişdi.

Keşməkeşli ömrün ən çətin günlərində belə, mənsub olduğu xalqın yanında olmağı bacaran istedadlı qələm sahibi Xalq şairi Süleyman Rüstəmin Fəxri Xiyabanda dəfn olunması xalqın şair oğluna bəslədiyi sevgi ehtiramın təcəssümü kimi qəbul olunmalıdır.

Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü
Bakı şəhəri.3 noyabr 2016-cı il.
dle 10.3

Sərh yazmaq