Kənan AYDINOĞLU.”Heydər Əliyev-“Müasir Azərbaycan” əsərinin müəllifi”

Yazdı ATILLA, 1-02-2017, 10:00, Publisistika

Kənan AYDINOĞLU.”Heydər Əliyev-“Müasir Azərbaycan” əsərinin müəllifi”


Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər, ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyev öz xalqına, millətinə, dövlətinə bütün varlığı ilə bağlı olan və dünya liderlərinə nümunə olacaq tarixi şəxsiyyətlər içərisində həyatı və geniş fəaliyyəti öyrənilməsi və təbliğ olunması vacib olan dövlət başçısıdır.Yeni bir möhtəşəm və əsrarəngiz bir əsərin- “Müasir Azərbaycan” əsərinin müəllifidir.Rəhbərliyi və uzaqgörən siyasəti nəticəsində qısa zaman kəsiyində ölkənin iqtisadi və siyasi baxımdan tərəqqisi və inkişafı üçün yorulmaq bilmədən çalışması, dünyanın müxtəlif ölkələrinin dövlət başçıları tərəfindən bu humanist addımların rəğbətlə qarşılanması uğurlu daxili və xarici siyasətin əsas konsepsiyası kimi xarakterizə olunmalıdır.Mənsub olduğu xalqın zəngin adət-ənənəsi, mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı, tarixi haqqında geniş biliklərə malik olması ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana bütün varlığı ilə bağlı olduğunu göstərən növbəti faktor kimi diqqəti cəlb edir.
Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər Əliyev müəllifi olduğu Müasir müstəqil Azərbaycanın dünya miqyasında tanınması və düzgün təbliğ olunması məsələsini həmişə ön plana çəkmiş, hətta sovet hakimiyyəti illərində belə dünyanın müxtəlif ölkələrinə rəsmi səfəri zamanı keçirilən tədbirlərdə və iclaslarda dünya xəritəsində Azərbaycanı-Ana yurdumuzu dünya ictimaiyyətinin və media təmsilçilərinin nəzərinə çatdırmışdır.Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlət ətrafında fikir mübadiləsi aparmış, müzakirələrdə iştirak etmiş, ölkənin tərəqqisi və çiçəklənməsi naminə böyük işlər görmüşdür.Ən qısa zaman kəsiyində Azərbaycanın iqtisadi və siyasi baxımından inkişaf etdirilməsini təmin etmişdir.Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkərinin sırasında adının hallanmasına nail olmuşdur.Rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasət dünya mediasının diqqət mərkənizdə saxladığı ən ümdə məsələlərdən biri olmuşdur.
Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilən Azərbaycan çağdaş dönəmdə öz iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə məhz ümummilli lider Heydər Əliyevə borcludur.Mənsub olduğu milləti ilə daima qürur və fəxarət hissi keçirən ulu öndər Heydər Əliyevin illər öncə söylədiyi fikir hər bir azərbaycanlının yaddaşına həkk olunub:
“Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir.Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!”.
2013-cü ilin may ayının 10-da ulu öndərin anadan olmasının 90 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin və Azərbaycan xalqının ümummilli lider Heydər Əliyevə olan sonsuz sevgi və sayqısının, hörmət və ehtiramının, diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir.
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığında ümummilli lider Heydər Əliyevin mənsub olduğu xalqa-Azərbaycan xalqına olan sonsuz sevgi və ehtiramı fəxr və qürur hissi ilə qeyd olunur.Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının ikinci-sonuncu mərhələsində Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri, respublikanın Əməkdar jurnalisti, şair-publisist Rafiq Odayın “Sən ulu öndərisən bu xalqın, bu millətin” şeirini və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı, şairə-publisist Rahilə Dövranın “Bir insan ömrünə nələr sığarmış” poemasını deyilənlərə ən bariz nümunə kimi göstərmək olar.Sadalana bədii yaradıcılıq nümunələrinin hər biri çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının uğurları kimi də qeyd etmək daha doğru olardı.
Təbii ki, çağdaş dönəmdə yetişməkdə olan yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin istedadlı nümayəndələrinin də bədii yaradıcılıq fəaliyyətlərində ümummilli liderə olan sonsuz sevgi və ehtiramlarını yüksək sənətkarlıqla əks etdirməyə müəssər olmuşdular.
Müstəqil müasir Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin bərpasının 25 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanın” şeirini nümunə göstərmək olar:

Ruhuma dopdoğma duyğular kimi,
Sevinir Xəzəri Azərbaycanın.
İslam dünyasında sülh tərəfdarı,
Tanınır səfəri Azərbaycanın.

Günü başlayasan Haqqın sözündən,
Aləm yaradasan, dünya, özündən.
Şükürlər olsun ki, yenə gözündən,
Dağılır kədəri Azərbaycanın.

Yenə dilə gəldi könlümün simi,
Dar günə düşəndə çağırım kimi?!
Gözümün önündə qapılar kimi,
Açılır səhəri Azərbaycanın.

Danışma sən mənə o Şah Qacardan,
Könlümü oxşayan bu ilk bahardan.
Bu doğma torpaqdan, doğma diyardan,
Duyuolur zəfəri Azərbaycanın.

Mən hələ Gəncədən söhbət açmıram,
Sözümü ortada qoyub, qaçmıram.
Süleyman mülkündən hələ köçmürəm,
Gözəldi gülləri Azərbaycanın.

Dünyanın yolunu Haqqa döndərin,
Sevgidən bir pay da mənə göndərin.
Çiçəklər ölkəsi-ULU ÖNDƏRİN,-
Möhtəşəm əsəri-Azərbaycanın.

Haqqın vergisinə Haqq kimi baxan,
Dağılmış evlərdə min büsat quran.
Elə arxalanan, elə inanan,
Yaşasın RƏHBƏRİ Azərbaycanın.

Sadalanan bu uğurlar isə ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının ikinci-sonuncu mərhələsində yeni bir ideyanın (Azərbaycançılıq ideologiyasının və ideyasının) forma və məzmun, ideya və sənətkarlıq baxımından inkişafına təkan verdiyini göstərən əsas amillərdən biri kimi həm dünya ictimaiyyətini, həm media təmsilçilərini, həm də ədəbiyyatşünas alimlərin diqqətini cəlb etməyə bilmir.

Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.
Bakı şəhəri.10 oktyabr 2016-cı il dle 10.3

Sərh yazmaq